Bloemrijk grasmengsel voor jaarrond natte tot vochtige gronden

Nieuw
€ 32,39

Specificaties

Planttype: Tweejarige plant, Vaste plant

Inheems/uitheems: Inheems mengsel, Inheems in Nederland

Licht: zonnige plek

Vocht: vochtig, nat

Grondvoorkeur: Lichte grond, Algemene gemiddelde grond, Zware grond

Grondsoort: zand, klei, veen, leem, zandig veen, zandige klei, leemhoudend zand

Voedselrijkheid: arme grond, niet te arme grond, voedselrijke grond

Natuurlijke groeiplaatsen: Grasland, Kwel, Moeras, Oever

Minimum geleverde aantal soorten in het mengsel: 20

Informatie

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien.

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op jaarrond natte tot vochtige percelen en oevervegetaties die jaarrond nat of vochtig zijn. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 à 2 keer maaien.

Bij  het deze bloemmengsel geen akkerbloemen mee zaaien. Voor een vrij snel kleurig effect bevat het mengsel Echte koekoeksbloem. Rietorchis en Moeraswespenorchis en ook Gewone dotterbloem zijn bijzonder lastige kiemers. De uitgangssituatie dient voor deze soorten precies goed te zijn en het zaad bij voorkeur zéér vers. Het mengsel biedt een bloemrijk resultaat op de gradiënt van droog naar nat. In de relatief droge zone van de (hoge) oever of waterrijke omgeving kunnen Gewone veldbies, Brunel, Wilde Bertram of Valeriaan zich ontwikkelen, terwijl op de eigenlijke oever of drassige omgeving tot in het water respectievelijk Rietorchis, Kattenstaart, Grote wederik, Poelruit en Watermunt kunnen voorkomen.

 

Zaaitijd:

Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in het voorjaar.

 

Zaaidichtheid van het mengsel:

Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie.

 

Inhoud bloemrijk graslandmengsel voor jaarrond natte tot vochtige gronden:

Angelica sylvestris - Gewone engel

wortelBarbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid

Caltha palustris subsp. palustris - Gewone dotterbloem

Cardamine pratensis - Pinksterbloem

Cirsium palustre - Kale jonker

Dactylorhiza praetermissa (syn. Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa) - Rietorchis

Epipactis palustris - Moeraswespenorchis

Filipendula ulmaria - Moerasspirea

Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum - Kantig hertshooi

Hypericum tetrapterum - Gevleugeld hertshooi

Iris pseudacorus - Gele lis

Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver

Luzula campestris - Gewone veldbies

Lycopus europaeus - Wolfspoot

Lysimachia vulgaris - Grote wederik

Lythrum salicaria - Grote kattenstaart

Mentha aquatica - Watermunt

Prunella vulgaris - Gewone brunel

Pulicaria dysenterica - Heelblaadjes

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem

Rhinanthus minor - Kleine ratelaar

Silene flos-cuculi - Echte koekoeksbloem

Thalictrum flavum - Poelruit

Valeriana officinalis - Echte valeriaan