Gezondheidsproblemen bij mens en (huis)dier

 

Klachten bij de mens

 

Contact met de huid:

De brandharen dringen in de opperhuid met mogelijk een ontsteking tot gevolg. Binnen enkele uren na het contact met de brandharen verschijnt huiduitslag die met hevige jeuk gepaard gaat. De uitslag verdwijnt vanzelf binnen twee weken. Problemen door de brandharen van de processierups kunnen optreden zonder dat er rechtstreeks contact met de rupsen geweest is. De haartjes kunnen meegevoerd worden door de wind en zo ook in kleding terechtkomen. Ze kunnen verwijderd worden door de kleren grondig te wassen boven de 60 graden.

Contact met de ogen:
Als de haartjes in aanraking komen met het oogwit, kunnen ze een acute ontsteking veroorzaken.
Dringen ze nog dieper in het oog binnen, dan kunnen ze een chronische oogontsteking met een soort knobbelvorming teweegbrengen.
Omdat er dan al maanden verstreken kunnen zijn, wordt het verband niet meer gelegd. Enkel met een operatieve ingreep kunnen de haartjes dan nog verwijderd worden.

De bovenste luchtwegen:
Bij inademing kunnen slikstoornissen, ontsteking van de neusslijmvliezen en ademhalingsstoornissen optreden.

 

Raadpleeg in geval van twijfel een arts. Een goede bron van informatie over gezondheidsklachten door de processierups is de website thuisarts.nl.

 

Klachten bij (huis)dier

 

Ook dieren, kunnen klachten krijgen wanneer ze in contact komen met de brandharen. Met name honden, katten, paarden en landbouwhuisdieren kunnen veel last ondervinden.

Honden en katten lopen met name risico's wanneer zij aan nesten snuffelen of deze in hun bek nemen. Zeker spelende honden die van alles oppakken vanaf de grond. Dit kan tot ernstige letsel van het mondslijmvlies en tong leiden. Vaak nemen de honden en katten brandharen mee via hun vacht en kunnen zo verspreidt worden als mensen ermee aaien of knuffelen.

 

Ook voor landbouwhuisdieren (koeien, schapen, geiten) en paarden geldt dat voorkomen moet worden dat zij aan de nesten kunnen zitten. Paarden lijken gevoeliger voor de brandharen van de eikenprocessierups dan andere dieren, doordat ze niet kunnen braken en kolieken kunnen krijgen. Daarnaast kunnen klachten optreden als vee bijvoorbeeld graast onder of in de directe nabijheid van aangetaste eikenbomen of als gras afkomstig uit de directe nabijheid van aangetaste eiken als veevoer wordt gebruikt. Het gras kan vol met brandharen zitten. Koeien kunnen gaan speekselen en onrustig worden indien zij brandharen binnen hebben gekregen. Paarden kunnen gezwollen mondslijmvlies krijgen en gaan kwijlen. Ook kunnen ze oogirritaties krijgen.

 

Neem contact op met u dierarts als u (huis)dier in contact is geweest met de eikenprocessierups.