Bloemrijk grasmengsel voor zwaardere gronden

Nieuw
€ 23,23

Specificaties

Planttype: Tweejarige plant, Vaste plant

Inheems/uitheems: Inheems mengsel, Inheems in Nederland

Licht: zonnige plek

Vocht: vochtig

Grondvoorkeur: Algemene gemiddelde grond, Zware grond

Grondsoort: zand, klei, leem, zandig veen, zandige klei, leemhoudend zand

Voedselrijkheid: Niet te arme grond, voedselrijke grond

Natuurlijke groeiplaatsen: Grasland, Helling

Minimum geleverde aantal soorten in het mengsel: 15

Informatie

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien.

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen op voedselrijke en kleigronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Kleine ratelaar is toegevoegd aan het bloemenmengsel om grassen te helpen onderdrukken, waardoor de kruiden een betere kans hebben. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 à 2 keer maaien.

Voor een kleurrijk effect in het eerste seizoen is dun mee zaaien (maximaal 20%) van een akkerbloemenmengsel mogelijk. het bloemrijk grasmengsel bevat tweejarigen, zoals Pastinaak en Gele morgenster en vooral vaste soorten. Bij een relatief matige voedselrijke bodem zullen Boerenwormkruid en Peen zich goed kunnen ontwikkelen. De meeste soorten zijn redelijk makkelijk. Bij een relatief vochtige situatie komen soorten als Brunel en Scherpe boterbloem goed tot hun recht. het mengsel is ook goed voor bloem bezoekende en nuttige insecten, zoals zweef- en gaasvliegen.

 

Zaaitijd:

Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in het voorjaar.

 

Zaaidichtheid van het mengsel:

Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie.

 

Inhoud - bloemrijk graslandmengsel voor zwaardere gronden:


Achillea millefolium - Duizendblad

Anthriscus sylvestris - Fluitenkruid

Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid

Centaurea jacea - Knoopkruid

Crepis capillaris - Klein streepzaad

Daucus carota - Peen

Heracleum sphondylium subsp. sphondylium (syn. Heracleum sphondylium) - Gewone berenklauw

Leucanthemum vulgare - Gewone margriet

Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver

Pastinaca sativa subsp. sativa - Pastinaak

Plantago lanceolata - Smalle weegbree

Prunella vulgaris - Gewone brunel

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem

Rhinanthus minor - Kleine ratelaar

Scorzoneroides autumnalis (syn. Leontodon autumnalis) - Vertakte leeuwentand

Silene latifolia subsp. alba - Avondkoekoeksbloem

Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid

Tragopogon pratensis subsp. pratensis - Gele morgenster

Trifolium pratense - Rode klaver

Vicia cracca - Vogelwikke

Vicia sativa subsp. angustifolia (syn. Vicia sativa subsp. nigra) - Smalle wikke