Bloemrijk graslandmengsel voor lichtere gronden

Nieuw
€ 0,91

Specificaties

 

Per stuk 25 gram bloemenmengsel

Planttype:Eenjarige plant, Tweejarige plant,Vaste plant

Inheems/uitheems:Inheems in Nederland

Licht:zonnige plekVocht:droog, vochtig

Grondvoorkeur:Lichte grond, Algemene gemiddelde grond

Grondsoort:zand, leemhoudend zand, kalkhoudende grond

Voedselrijkheid:arme grond, niet te arme grond

Natuurlijke groeiplaatsen:Grasland

Minimum geleverde aantal soorten in het mengsel:21

Informatie

 

In een "zakje" zit 25 gram zadenmengsel, waarmee u 15-25 vierkante meter bloemenweide kunt inzaaien.

Breed inzetbaar bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor alle, behalve zware en natte gronden. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 à 2 keer maaien.

Voor een kleurrijk effect in het eerste seizoen is dun mee zaaien (maximaal 20%) van een akker onkruidenmengsel mogelijk. Soorten reageren verschillend op een bepaalde uitgangssituatie. Bij bijzonder schrale en droge omstandigheden zullen Zandblauwtje, de havikskruiden, Gewone veldbies, Slangenkruid en Hazenpootje een goede kans maken zich te ontwikkelen. Bij een iets meer vochtige en voedselrijke situatie komen soorten als Barbarakruid, Groot streepzaad, Glad walstro, Brunel, Scherpe boterbloem of Kleine ratelaar gemiddeld meer tot uiting in het mengsel. De resultaten zijn altijd sterk afhankelijk van de uitgangssituatie en het beheer.

 

Zaaitijd:

 

Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer, najaar of in het voorjaar.

 

Zaaidichtheid van het mengsel:

 

Gemiddeld 1 gram per m2, vooral bijzaai in nazomer en najaar. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een zeer bloemrijk resultaat / publieksfunctie

 

 

Inhoud - bloemrijk graslandmengsel voor lichtere gronden:


Achillea millefolium - Duizendblad

Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid

Centaurea jacea - Knoopkruid

Crepis biennis - Groot streepzaad

Crepis capillaris - Klein streepzaad

Daucus carota - Peen

Echium vulgare - Slangenkruid

Erodium cicutarium - Gewone reigersbek

Galium mollugo subsp. erectum (syn. Galium mollugo) - Glad walstro

Hieracium sectie Hieracioides (syn. Hieracium umbellatum) - Schermhavikskruid

Hieracium sectieTridentata (syn. Hieracium laevigatum) - Stijf havikskruid

Hypericum perforatum - Sint Janskruid

Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid

Jasione montana - Zandblauwtje

Leucanthemum vulgare - Gewone margriet

Lotus corniculatus var. corniculatus (syn. Lotus corniculatus) - Gewone rolklaver

Luzula campestris - Gewone veldbies

Malva moschata - Muskuskaasjeskruid

Oenothera biennis - Middelste teunisbloem

Plantago lanceolata - Smalle weegbree

Prunella vulgaris - Gewone brunel

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem

Rhinanthus minor - Kleine ratelaar

Scorzoneroides autumnalis (syn. Leontodon autumnalis) - Vertakte leeuwentand

Silene dioica - Dagkoekoeksbloem

Tragopogon pratensis subsp. pratensis - Gele morgenster

Trifolium arvense - Hazenpootje